Mötet tidigarelagts pga 06.11.2018 firas Svenska dagen i Finland.


Åbonejdens Alzheimer-förening r.f.:

Emma Arkkila-Hakala: "Turvallisesti kotona"