Tisdagen 04.02.2014 19:00

Pga Svenska Klubbens renovering hålls mötet på avvikande plats:
Enkeliravintola, Köpmansgatan 16, ÅBO.

Stadgeenliga ärenden §§11, 12 och 15 Sääntömääräiset asiat §§11, 12 ja 15 BUFFEL / PUHVELI

Tervetuloa / Välkommen Styrelsen - Hallitus