Calle Storm från 'Kimitoöns Sjöräddare rf' föredrag:

"Sjöräddningen i skärgården och i Finland"


Medlemmarna önskas välkomna till mötet

-Styrelsen-