Forskare Mikko Meronen från Forum marinum berättar om

"Vinterkriget i Åbo".


Välkommen !