Plats: Café Tiljan, Eriksgatan 13, andra våningen i Åbo Svenska Teater

Stadge-enliga ärenden (§ 11, 12 och 13).

Efteråt Buffel.

Välkomna !