Kommendör i a Visa Auvinen:
Skolningsfartyget 'Suomen Joutsen' som skola och arbetsplats.

© museot.fi