Årsmöte 7.2.2023 kl 19:00 Café Tiljan

-stadge-enliga ärenden (§§ 11,12 och 13)

-ändrande av föreningens stadgan med anledning av Corona pandemins erfarenheter gällande tidsfrister samt mötesteknik inför årsmötet