1. Godkännande av stadgeändring § 10 och §11

2. Föredrag 'Meriturva'