Klubböte med Buffel

Isexpert Jouni Vainio från Meteorologiska institutet föreläser om 'Isförhållanden'.

Välkomna