Klubbmöte med Buffel

Professor emeritus Peter Wetterstein föredrag "Synpunkter om distanslotsning".

Observera att mötesplatsen ändrats: Konserthuset i Åbo Restaurang, Aningaisgatan 9, Åbo.