Stadge-enliga ärenden §§ 11,12 och 13.

Efter årsmötet Buffel.


Välkommen !


-Styrelsen-