Nautical Clubs Årsmöte kl. 19:00

Stadge-enliga ärenden.
Svenska Klubben Auragatan 1, 5 vån. Åbo.