Nautical Clubs styrelse har 1.10.2020 beslutat att fortsätta med avbrottet av verksamheten för hösten 2020.
Sålunda arrangeras inte de sedvana månadsmöten denna höst.
Beslutet har gjorts på basen av det stigande antalet inrapporterade CoVID-19 fall i Finland.