Nautical Club håller sin traditionella Jul-buffel undantagsvis i November och på en måndag.

I och med att Corona-restriktionerna lättats har föreningens sedvanliga mötesplats varit eftertraktad och mycket frekventerad.

Därför avvikande veckodag och datum:

Måndag 22.11.2021 kl. 19:00 Café TiljanMaskinchef Reima Angerman föredrag:

"Haverister i förra seklet"

Föredraget är på finska