Kommande möten

Blog Image
  • 30 september 2021
    Utvecklingen av den pågående pandemin samt vaccineringsläget möjliggör att återuppta verksamheten från och med oktober 2021.
  • 4 oktober 2020
    Nautical Clubs styrelse har 1.10.2020 beslutat att fortsätta med avbrottet av verksamheten för hösten 2020. Sålunda arrangeras inte de sedvana månadsmöten denna höst. Beslutet har gjorts på basen av det stigande antalet inrapporterade CoVID-19 fall i Finland.