Christian Ramberg, verkställande direktör för Åbo Hamn Ab föredrar i ämnet:

"Åbo hamn 100 år"

Plats för sammankomst: Café Tiljan, Auragatan 10, 20100 Åbo