CAPTAIN'S DINNER ombord s/s Bore i Åbo

18.00 Coctail Manöver-baren

19.00 Supeé restaurang Kristina

22.00 Kvällen fortsätter I Manöver-baren


Anmälningar till Peter Lindberg

tel 0400 828856

plindberg06@gmail.com


Till medlemmarna skickas per e-mail Skeppsbefälhafvareföreningens inbjudan.